[ORACLE] Sposób na SQLPlusa

Częste uruchamianie SQLPlusa doprowadza czasem do szewskiej pasji, gdy musimy na początku wpisywać ciągle te same ciągi znaków, żeby np się zalogować, żeby ustawić np długość linii, separator, rozmiar strony, formaty często używanych kolumn, czy inne nagłówkowe sprawy.
Rozwiązanie jest proste i wcale nie trzeba grzebać w rejestrze, wystarczy utworzyć najpierw odpowiednio plik SQL, w którym zamieścimy wszystkie polecenia konfiguracyjne, np set linesize 150, itp, a następnie preparujemy odpowiednio link do SQLplusa w sposób następujący:
Podajemy najpierw ścieżkę do sqlplus.exe, następnie login/hasło@schemat i po spacji @ścieżka_do_naszego_pliczku_sql, w którym ustawiliśmy sobie przykładowo linesize. Przykładowo dla win wyglądać to może tak:

Prawda, że proste?